Saluån till salu

Den så kallade Saluån har varit en naturlig gräns mellan Leksand och Rättviks socknar sedan mer än 100 år tillbaka. Nu har det slumpats sig så att båda kommunerna samtidigt beslutat sig för att sälja ån som rinner mellan de båda orterna. Vem som egentligen har äganderätten till Saluån är däremot högst oklart och nu har en advokatfirma kallats in för att lösa tvisten.

”Just nu pågår förhandlingar om att två representanter från respektive kommun ska lösa tvisten genom ett slagsmål med både sten och rögålstör*”, säger advokat Blånns-Kristin å gluttä på gardina en gång tä.

Från Rättviks-håll har Gumund åsså Erik å Ollä å Örjas Ans å Maggås Pär å Kallur Andös å Nispös Erik åsså Ol Ans å Nilén anmält intresse att försvara sin kommuns rätt till den omstridda ån. Tåbarg hälsar dock att han får lov att stanna hemma för han känd sä jussom litä klen.

I Leksand är man inte särskilt oroliga inför den kommande drabbningen.

”Nja, alltså träffar man två rättvikare så spelar ju tre av dem fiol så vi räknar med att de har fullt sjå med att gnida stråke allihop”, säger kulturprofilen Drant Flanell.

Sent i natt fanns inga besked om de båda parternas urvattnade förhandlingar i å-frågan hade strandat eller inte. Det fanns inte heller några uppgifter om att någon ännu kastats som slarvuge vantar.

*rögålstör=en lång jävla pinne från en gärdesgård

Saluån