Jordskalv var väderspänning

Idag kunde ett relativt kraftigt jordskalv kännas i delar av Mellansverige och så också i Dalarna. Vid närmare efterforskningar av Skorpan Jordberg vid Seismologiska Institutet i Stockholm kunde man dock konstatera att det inte var frågan om något regelrätt skalv. Skakningarna i marken berodde helt enkelt på att en politiker i Leksands-trakten ätit för mycket valfläsk och där med fått så svåra väderspänningar att de upplevdes som rena, rama jordbävningen.