GROV FRIDSKRÄNKNING VID KAJEN

Tisdagen den 28 juni inkom en polisanmälan gällande grov fridskränkning och störande av allmän ordning i området kring Kajen i centrala Leksand. Enligt anmälan ”hördes klart och tydligt en knappnål falla efter det att klockan slagit 19.30”. Målsägaren hävdar vidare att detta naturligtvis är oförsvarbart och att man ”minsann icke betalat drygt en miljon riksdaler för att bli störd å det grövsta denna sena timme!”. Det är ännu oklart huruvida åtal kommer att väckas i frågan.